• Ahuja, Manjeet Singh, Email: aadobe@gmail.com, Business Phone: 718-370-0700
 • Amin, Rita, Email: aadobe@gmail.com
 • Anthappan, Simon
 • Aryal, Balram, Email:  draryal@gmail.com, Business Phone: 301-449-8822
 • Late Bala, Anandarangam 
 • Bandekar, Anjali, Email: anjurb@verizon.net, Business Phone: 215-340-0345
 • Basavraj, Suresha, Email: suresh988@hotmail.com, Business Phone: 215-269-4612
 • Bhargava, Briji
 • Bhatia, Chandrakant, Email: crbhatia@msn.com, Business Phone:  215-343-4223
 • Bindra, Kulwant Singh, Email: nemlhelr@hotmail.com, Business Phone:  916-638-5838
 • Cheenepalli, Prabhakar, Email: info@denvilleanimalhospital.com, Business Phone:  973-625-5300
 • Anthappan, Simon
 • Borah, Minasri, Email: minasri@gmil.com
 • Chowdhary, Ramsi, Business Phone: 570-344-7651
 • Deshmukh, Avinash, Email: ndesh@charter.net, Business Phone:  314-691-2067
 • DEV, V 
 • Dodda, Balasunder, Email: balasunder.dodda@gmail.com, Phone: 412-956-9469
 • DUA, PREM, Email: prem.dua@fda.hhs.gov
 • DUA, SURESH, Email: suresh_dua@yahoo.com, Home Phone:  301-464-9471
 • Dubey, Jitender,  Email: jitendra.dubey@ars.usda.gov, Home Phone:  301-474-7161
 • Ghosh, Sambhu
 • Guntakatta, M, Email: mguntakatta@verizon.net, Business Phone:  713-779-7489
 • Jayani, Vinod, Home Phone: 909-592-1931
 • Joshi, Anant, Email: clarkvet@aol.com, Business Phone:  732-388-3379
 • Juneja, Vijay, Email: vijay.juneta@ars.usda.gov, Business Phone: 215-233-6697
 • Khare, Raj, Email: aamgrk@yahoo.com, Business Phone:  215-927-2630
 • Khianey, Narender, Email: khianeydvm@gmail.com, Home Phone: 301-577-9400
 • Kohli, Virinder
 • Koka, Mohan
 • Late Kumaran, Jay
 • Ladhar, Harginder, Email: drharryladhar@yahoo.com, Home Phone:  707-642-0633
 • Lognathan, Shan, Home Phone:  937-522-0433
 • Mallampatti, Rao,  Retired in Florida
 • Manjunath, S., Email: poojanath10@msn.com, Business Phone:  203-735-8634
 • Manoharan, Krishnaswamy, Email: drmano@aol.com, Business Phone:  201-863-4072
 • Manoharan, Victor, Email: ferari2007@comcast.net, Business Phone:  561-966-3399
 • Manyam, K.
 • Mathew, Abraham Email: abermat2@gmail.com, Business Phone: 561-691-9777
 • Mukherjee, Goutam, Email: gm.vet@verizon.net, Home Phone: 425-672-4343
 • Mule, Hazrath Reddy, Email: naamansanimalhospital@gmail.com; Phone: 302-439-3064
 • Murarka, Ravi, Email: murarkar@gmail.com, Business Phone: 215-426-6304
 • Murthy, Krishna, Retired in Richmond, Virginia
 • Mysore, Jagannatha 
 • Nagabhushan, Gubi, Retired in Karnataka, Inida 
 • Nagaraj, Mysore
 • Nanavati, T. C. Email: drnanavati@aol.com
 • Paranjpe, Madhav, Email: drpmgp@yahoo.com, Home Phone:  502-417-5076
 • Paranjpe, Tripti, Home Phone:  301-330-5530
 • Parkhie, Mukund, Email: parkhie@msn.com, Business Phone: 301-972-5251
 • Parmar, Amar, Email: amarparmar@verizon.net
 • Parna, Snehalatha, Email: slparna@yahoo.com, Business Phone: 301-977-8499
 • Patala, Prasad Sekar, Email: bursa2005@gmail.com, Home Phone:     267-638-8632
 • Patel, Amrut, Email: petmdagp@gmail.com, Business Phone: 609-723-2933
 • Patel, Bakul
 • Patel, Bharat, Email: gurukripa.bharat@gmail.com, Home Phone:  703-919-3833
 • Patel, Harshad, Business Phone:  914-769-4502
 • Patel, Kanaiyalal, Email: kanudvm@gmail.com, Business Phone:  215-313-5461
 • Patel, Motibhai, Email: mrpatel51327@yahoo.com, Home Phone:  610-532-1888
 • Patel, Shailesh, Email: shcpatel@aol.com, Business Phone: 215-630-6222
 • Patil, Gangadhar, Email: gangapatil@hotmail.com, Home Phone: 508-481-8387
 • Prasad, Ram, Email: ramada@tampabay\,rr.com, Business Phone:  727-525-1181
 • Raheja, Krishan, Retired in Maryland
 • Ramanathan, Mohan, Retired in Florida
 • Ramanathan, Srinivasan, Email: animaldr1@yahoo.com, Home Phone: 425-246-2444
 • Ramappa, Mohana, Email: grmohandvm@gmail.com; Phone: 410-537-0316
 • Late Rastogi, Anil 
 • Roy, Sailendra, Home Phone: 301-589-1344
 • Sadhanala, Sandhya, ssandhanala@tendertouchah.com; Phone: 3604028140
 • Saini, Parmesh, Email: sangeet6005@yahoo.com, Home Phone: 401-964-9476
 • Selvanayagam, Udaya
 • Sharma, Jitendra, Email: sanatogavet@aol.com
 • Sharma, Prabodh C, Email: anitasharma@comcast.net, Business Phone: 410-922-6043
 • Sharma, Rajeshwar, Business Phone:  203-812-5674
 • Sharma, Umesh, Business Phone: 414-332-5555
 • Shukla, Rama Raksha, Email: rrshukla2k@yahoo.com
 • Singh, Dharam
 • Singh, Suresh Pratap, Home Phone:  402-445-2237
 • Solomon, Michael
 • Surendran, Jyothi, Email: Jyothi_chanchal@yahoo.com; Phone: 610-850-3060
 • Vaid, Prabodh, Email: foxhallvet@yahoo.com, Home Phone: 301-933-6033
 • Vander, Sahib
 • Veluvolu, Madanmohan
 • Verma, Davinder, Elkridge Animal Hospital, Maryland,
 • Vergheese, George, Email: geveesr@msn.com, Business Phone: 240-535-7706
 • Wadyal, Surinder, Email: oysterbayanimalhospital@verizon.net, Business Phone: 516-624-7387